fbpx

jauni Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā

Ar rītdienu spēkā stāsies jauni Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā. To mērķis ir ne tikai nodrošnāt sabiedrisko kārtību, bet arī “žūpību un netiklību publiskās un sabiedriskās vietās”. Būtu smieklīgi, ja nebūtu skumji.

No jaunajiem noteikumiem izslēgti aizliegumi:

  • publiskās vietās muzicēt vai atskaņot mūziku un reklāmu, izmantojot skaņu pastiprinošas iekārtas;
  • dzīvojamo ēku koplietošanas telpāssmēķēt; lietot alkoholiskos dzērienus (tai skaitā alu) un atrasties tādā šo dzērienu izraisītā reibuma stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu un traucē to mieru; lietot citas psihoaktīvās vielas vai uzturēties minēto vielu iespaidā; nakšņot.

Klāt nācis aizliegums Rīgas administratīvajā teritorijā trokšņot vai pieļaut troksni, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru. Ir vēl šis tas (piemēram, par peldēšanos), bet to lasiet paši.

Joprojām sabiedriskās vietās aizliegts atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas, kur tas ir atļauts un atrasties zālienā Rīgas kultūrvēsturiskā centra apstādījumos (Esplanādē, Kanālmalas apstādījumos, Rīgas pils skvērā, Kronvalda parkā, Vērmanes dārzā), kā arī apstādījumos, kuros ir pašvaldības izvietotas aizlieguma zīmes.

Bet visvairāk man patika šis:

6. Publiskās vietās aizliegts:
6.1. mitināties (nakšņot, gulēt u.tml.).

Ar jaunajiem Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā var iepazīties Latvijas Vēstnesī.

Share via
Copy link