fbpx

uzsākta e-pakalpojuma testēšana

Pirmdien (9. jūlijā) ĪUMEPLS vienojās ar PMLP Iedzīvotāju reģistra departamenta darbiniekiem sākt ĪUMELPS vadībā izstrādātā elektroniskā pilotpakalpojuma „Personas, kuras ir reģistrējušas dzīvesvietu manā īpašumā” testēšanu.

E-pakalpojums paredz sniegt elektronisku izziņu nekustamā īpašuma īpašniekiem (ieskaitot kopīpašniekus) par viņu īpašumā dzīvesvietā reģistrētajām personām izmantojot valsts a/s Latvijas Pasts droša e-paraksta radīšanas līdzekli – e-paraksta viedkarti, ar kuras palīdzību notiks autentifikācija un personas autorizācija sistēmā. E-pakalpojumu varēs saņemt izmantojot portālu www.latvija.lv. Tā lietotāji tiešsaistes režīmā varētu iegūt ziņas par viņu īpašumā esošajā dzīvesvietā reģistrētajām personām. Autorizēties sistēmā varēs izmantojot valsts a/s Latvijas Pasts droša e-paraksta radīšanas līdzekli – e-paraksta viedkarti.

Īpaši tiek uzsvērta pakalpojuma sarežģītība, jo pakalpojuma izpildes laikā ziņas tiek saņemtas no vairākiem reģistriem: Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētas zemesgrāmatas, Valsts Zemes dienesta Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistra un Valsts adrešu reģistra, kā arī PMLP Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas. Minētie reģistri tiks integrēti, lai, Plānots, ka lietotājiem pakalpojums būs pieejams septembrī.

Patlaban, lai iegūtu informāciju par savā īpašumā reģistrētām personām, ar rakstveida iesniegumu personiski jāvēršas PMLP, pēc tam piecu dienu laikā var saņemt izziņu. E-pakalpojums vajadzīgo izziņu nodrošinās nepilnas minūtes laikā.

Share via
Copy link