fbpx

Aicina valsts iestādes un pašvaldības aktīvāk pieteikties e-parakstam

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (sekretariāts) atgādina, ka kopš 2007. gada janvāra VAS „Latvijas Pasts” pasta nodaļās valsts iestāžu un pašvaldību darbinieki var pieteikties droša elektroniskā paraksta radīšanas viedkaršu izgatavošanai. Valsts iestāžu un pašvaldību darbinieku pieteikumi „Latvijas Pastā” e-paraksta viedkaršu saņemšanai tiek pieņemti saskaņā ar personu sarakstu, ko sekretariātam nosūtījušas iestādes, un viedkartes tiek izsniegtas bez maksas – atbilstīgi iepirkuma līgumam, kas paredz 50 000 viedkaršu iepirkumu.

Regulāri izvērtējot „Latvijas Pasta” iesniegtos pārskatus par saņemtajiem e-paraksta pieteikumiem, sekretariāts ir konstatējis, ka iestāžu darbinieki kavējas ar pieteikumu iesniegšanu. Tāpēc sekretariāts atgādinām, ka valsts garantētā viedkaršu iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 2008. gada jūnijs, un tas nozīmē, ka līdz tam laikam visiem iestāžu darbinieku pieteikumiem ir jābūt iesniegtiem „Latvijas Pastā”. Beidzoties līguma termiņam, pieteikumi vairs netiks pieņemti un viedkartes būs jāiegādājas individuāli vai par iestādes budžeta līdzekļiem, ja tādi tiks paredzēti e-paraksta iepirkumam.

Tāpat tiek atgādināts, ka līdzekļi viedkaršu lasītāju iegādei iestādēm jāplāno no saviem budžeta līdzekļiem. Veicot jaunu datoru iepirkumus, iesakām iepirkuma specifikācijā paredzēt datorā iebūvētu viedkaršu nolasīšanas ierīci.

Tā kā iestāžu darbinieki kavējas ar pieteikumu iesniegšanu e-paraksta viedkaršu izgatavošanai, ir izveidojusies viedkaršu rezerve un iestādes var palielināt viedkaršu skaita pieprasījumu saviem darbiniekiem, nosūtot sekretariātam oficiālu vēstuli.

Avots: eps.gov.lv

Share via
Copy link