fbpx

Diskutē par valsts portāla attīstības koncepciju

Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) 24. maijā Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta (sekretariāts) E-pārvaldes departamenta direktors Anatolijs Zabašta iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar sekretariāta izstrādāto valsts saišu un e-pakalpojumu portāla http://www.latvija.lv/ attīstības koncepciju.

Portāla galvenās sadaļas veido saites uz valsts pārvaldes iestāžu mājaslapām un e-pakalpojumu katalogs.

VSS dalībnieku diskusijas izraisīja iecere pilnveidot satura sadaļu, kurā būtu aktuāla informācija par Latviju, tādējādi veidojot gan pozitīvu Latvijas valsts pārvaldes tēlu, gan valsts vizītkarti. Lai strādātu šajā virzienā, informācijas sagatavošanai būtu nepieciešams piesaistīt jaunus resursus.

Latvijas Institūta (LI)direktors Ojārs Kalniņš, kurš regulāri sadarbojas ar sekretariātu portāla koncepcijas izstrādē, atzinīgi novērtēja to, ka sekretariāts turpina pilnveidot portālu, taču izteica iebildumus par to, ka portālā tiktu veidota atsevišķa sadaļa vispārīgai informācijai par Latviju. O. Kalniņš ierosināja sasaistīt portālu http://www.latvija.lv/ ar Latvijas Institūta mājaslapu, kur būs attiecīgā valsts tēlu reprezentējošā informācija. Patlaban gan LI trūkst resursu plaša informatīvā satura izveidei, uzsvēra O. Kalnoņš.

Tā kā Latvijas Institūts izstrādā valsts tēla zīmolvedības stratēģiju, lai veidotu vienotu telpu profesionāli sagatavotai, kvalitatīvai informācijai par Latviju, nav nepieciešams dublēt šīs funkcijas un to īstenošanai nepieciešamos resursus.

Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta p.i. Laine Kučinska pauda Valdības komunikācijas koordinācijas padomes viedokli, ka citās valstīs valsts tēla prezentācijai eksistē atsevišķi portāli vai mājaslapas un atsevišķi – e-pakalpojumiem un valsts pārvaldei. Latvijas zīmolvedības stratēģija būs vērsta arī uz ārvalstu tūristiem, investoriem, un, ja portālā http://www.latvija.lv/ tiek veidota jauna satura sadaļa, svarīgi, lai šīs stratēģijas būtu saskaņotas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu saturu, informācijas sagatavošana, publicēšana un aktualizēšana jāveic informācijas turētājiem, ne starpniekiem, – uz iespējamiem riskiem vērsa uzmanību L. Kučinska. Tāpat jāpārdomā, kādu portālā gribam veidot valsts pārvaldes tēlu, kādā veidā visas iesaistītās ministrijas nodrošina informāciju, tāpēc jāizveido speciālistu darba grupa, lai nonāktu pie vienotas koncepcijas.

Aizsardzības ministrijas pārstāvis norādīja: ja kāda no valsts struktūrām nodarbojas ar valsts tēla zīmolvedību, tad jābūt vienai iestādei, kas to dara, un tas ir Latvijas Institūts.

Ārlietu ministrijas pārstāvis atzinīgi novērtēja, ka izveidots šāds portāls, kur vienuviet būs apkopoti visi e-pakalpojumi, un atbalstīja ideju par savstarpēju saišu ievietošanu valsts pārvaldes portālā un LI lapās.

Sekretariāta vadītāja Olita Magone izteica gatavību plānoto satura sadaļu pilnībā nodot LI pārziņā, sekretariāta pārraudzībā atstājot vien e-pārvaldes daļu.

Rezumējot izteiktos viedokļus, VSS tika nolemts, ka jāpanāk vienots risinājums, jo gan sekretariātam, gan LI katram savā jomā ir fundamentālas iestrādes gan tehniskās infrastruktūras, gan satura ziņā. Apvienojot resursus, tiks panākts vislabākais risinājums.

Avots: www.eps.gov.lv

Share via
Copy link