fbpx

Statistikas mīļotājiem

Eurobarometer ir publicējis Eiropas Savienības iedzīvotāju, tostarp Latvijas, aptaujas rezultātus. Uzsvēršu, ka aptauja atspoguļo iedzīvotāju viedokli, nevis parāda konkrēti mērāmus rādītājus. ES iedzīvotāji uz visu raugās polarizēti – vienai daļai viss ir ļoti labi, otrai – ļoti slikti. Latviešiem, protams, viss ir slikti. Četras reizes sliktāk kā Igauņiem.

Svarīgākās problēmas valstī

Kopumā ES 27 valstu vidū divas visbiežāk minētās problēmas ir bezdarbs (šādu viedokli pauž 27% aptaujāto ES 27 valstīs) un inflācija/cenu pieaugums (šādi domā 26% aptaujāto).

Latvijā nemainīgi – jau septītajā EB aptaujā (kopš 2004.gada) – par vissvarīgāko problēmu tiek uzskatīta inflācija un cenu pieaugums (77% Latvijā aptaujāto respondentu pauž šādu viedokli).

Latvijas iedzīvotāji, salīdzinot abu aptauju datus, ir kļuvuši būtiski pesimistiskāki attiecībā uz inflācijas un cenu pieauguma jautājumu (no 63% respondentu iepriekšējā pētījumā uz 77% šobrīd, t.i., +14 PP). Tāpat būtiski pesimistiskāki attiecībā uz inflāciju un cenu kāpumu valstī ir kļuvuši arī Lietuvas (no 38% uz 62%, +24 PP) un Igaunijas (no 39% uz 58%, +19 PP) iedzīvotāji.

Kā otra nozīmīgākā problēma tiek minēta ekonomiskā situācija Latvijā – šādu viedokli pauduši 23% aptaujāto. Salīdzinājumā ar visbiežāk minēto problēmu (inflācijas un cenu pieaugumu), kura uztrauc vairāk nekā trīs ceturtdaļas Latvijas respondentu, otra nozīmīgākā problēma satrauc vien ceturto daļu respondentu. Turklāt salīdzinājumā ar 2007.gada pavasarī veikto pētījumu bažas par ekonomisko stāvokli Latvijā ir samazinājušās par 5 PP.

Sīkāk par aptauju var lasīt šeitan.

Share via
Copy link