fbpx

e-vēlēšanas

Šodien ministru kabinets pieņēma Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās izstrādāto koncepciju par elektronisko vēlēšanu sistēmas izveidi.

Ņemot vērā tehnisko nodrošinājumu, datu pārraides tīklu drošumu, lielas daļas iedzīvotāju nespēju ātri adaptēties novitātēm, kā arī laiku, kas nepieciešams, lai pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu vēlētāja identitātes pārbaudi un apliecināšanu elektroniskā vidē, e-balsošana vispārējā vēlēšanu dienā tiešsaistē, ar interneta palīdzību, būtu pāragra. Tādēļ e-balsošanas iespēju piedāvāts realizēt iepriekšējas nobalsošanas formā.

Ministru kabineta komitejas apstiprinātais koncepcijas variants paredz iepriekšēju aizklātu e-balsošanu ar atkārtotas balsošanas iespēju. Tas nozīmē, ka persona, kas nobalsojusi elektroniski, varēs balsot atkārtoti – vēlēšanu dienā, bet tās elektroniskais balsojums šādā gadījumā tiks anulēts. Šāda sistēma jau ir paredzēta Eiropas Parlamenta vēlēšanās iepriekšēji balsojot pa pastu – persona, kas nobalsojusi pa pastu, vēlēšanu dienā var ierasties vēlēšanu iecirknī, noliegt savu balsojumu pa pastu (personas iesūtītā vēlēšanu aploksne tiek sameklēta un iznīcināta neatvērta) un balsot atkārtoti klātienē.

Autentifikācijas nolūkam elektroniskai balsošanai tiks izmantoti jau ierastie autentifikācijas līdzekļi – bankas karte, e-paraksta viedkarte – apvienojumā ar anonīmo talonu, kura mērķis ir nodrošināt, ka balsotājs atbilst balsošanai nepieciešamajiem kritērijiem (ir 18 gadus vecs Latvijas Republikas pilsonis). Talons nesatur faktiskos personas identitātes datus, bet gan tikai numuru, pēc kura identitātes pakalpojumu sniedzējs var atpazīt šīs personas faktisko identitāti.

Pieļaujot atkārtotu balsošanu e-balsošanas gadījumā, būtiski e-vēlēšanu informācijas sistēmai izvēlēties tādu tehnisko risinājumu, kas vienlaikus nodrošina arī balsojuma aizklātumu. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts uzskata, ka šis ir vienīgais risinājuma variants, kas visaugstākajā līmenī un pilnībā nodrošina balsojumu aizklātumu.

Share via
Copy link