fbpx

Vakardiena e-lietu sekretariātā

Vakardiena Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātā.

„Microsoft” Eiropas prezidents atzinīgi novērtē informācijas sabiedrības veidošanas un e-pārvaldes ieviešanas procesu Latvijā

Microsoft” atzinīgi novērtē intensīvos e – pārvaldes ieviešanas un informācijas sabiedrības veidošanas procesus Latvijā, – to, tiekoties ar īpašu uzdevumu ministri elektroniskās pārvaldes lietās Inu Gudeli, šodien uzsvēra „Microsoft” Eiropas, Tuvo austrumu un Āfrikas reģiona prezidents Neils Halovejs. Savukārt e – lietu ministre novērtē „Microsoft” aktivitātes partnerībā, īstenojot minētos procesus.

Halovejs, tikšanās ar kuru ir kārtējā augsta līmeņa tikšanās ar „Microsoft” pārstāvjiem, apliecināja, ka Latvijas pozitīvais piemērs var noderēt kā labas prakses paraugs daudzām valstīm.

Tāpat „Microsoft” pārstāvis ļoti atzinīgi novērtēja Latvijas aktivitātes intelektuālā īpašuma aizsardzībā. Ina Gudele viesi informēja, ka Latvijas plāns ir līdz šā gada beigām panākt to, lai valsts institūcijās vairs vispār nebūtu nelicencētu datorprogrammu. Savukārt nākamais solis, valdībai cieši sadarbojoties ar Latvijas Pašvaldību savienību, būs intelektuālā īpašuma jautājumu sakārtošana pašvaldībās. Pēc ministres teiktā šīs pozitīvās tendences intelektuālā īpašuma aizsardzībā ir paraugs arī Latvijas komercstruktūrām.

Vēl tikšanās laikā abas puses pārrunāja iespējamo sadarbību izglītības informatizācijas jomā un e – veselības veicināšanā.

Sarakstē ar ministrijām sekretariāts sāks izmantot drošu e-parakstu

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja Olita Magone šodien Valsts sekretāru sanāksmē informēja visu ministriju valsts sekretārus, ka no pirmdienas sekretariāts sarakstē ar ministrijām sāks izmantot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus.

„Sekretariātā tāpat kā citās valsts iestādēs ir ļoti daudz vēstuļu un citu dokumentu, kuru adresāti ir visas ministrijas, līdz ar to, sūtot tos elektroniski, ievērojami tiks ietaupīti resursi,” sacīja O. Magone.

Valsts sekretāri izteica gatavību saņemt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus un pozitīvi novērtēja sekretariāta iniciatīvu.

Tieslietu ministrija atzina, ka tas ir ļoti progresīvs solis, taču vienlaikus arī norādīja, ka nepieciešams uzlabot VAS „Latvijas Pasta” sniegto droša e-paraksta pakalpojumu kvalitāti, jo saņemti iebildumi par lietotāju interfeisu droša e-paraksta instalēšanai uz datora.

Īpašu uzdevumu ministre e-pārvaldes lietās Ina Gudele ir sākusi pārrunas ar „Latvijas Pasta” ģenerāldirektoru Gintu Škodovu par konkrētiem jautājumiem saistībā ar noteiktu e-paraksta tehnoloģisko risinājumu kvalitāti un e-paraksta aktīvas lietošanas veicināšanu.

Sekretariāts kā valsts pārvaldes iestāde, kas koordinē e-paraksta ieviešanu, pirmais sāks tā izmantošanu un aicina arī citas ministrijas ieviest elektronisko dokumentu, kas parakstīti ar drošu e-parakstu, apriti.

Sekretariāta vadītāja pēc pirmajām 100 darba dienām iezīmē turpmākos uzdevumus

„Sākot no šīs dienas, es varu teikt: pie mums, sekretariātā! Lai arī sākotnēji nebiju tik optimistiski noskaņota, tagad varu teikt, ka es esmu jūsējā!” saviem darbiniekiem atzina O. Magone. „Ar mūsu idejām un enerģiju kopā mēs sasniegsim visus mērķus, ko esam izvirzījuši!”

O. Magone, sākot darbu sekretariātā, vispirms rūpīgi izvērtēja situāciju. Pakāpeniski tika veikta reorganizācija iestādes struktūrā, lai uzlabotu sekretariāta darbības spēju. „Mēs gatavojamies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem, līdz ar to reorganizējam struktūru, lai veiksmīgi apgūtu ERAF projektus,” skaidroja O. Magone.

Kā nākamās divas svarīgas jomas sekretariāta vadītāja ir izvirzījusi e-pakalpojumus un reģistru lojalitātes programmu. O. Magone ir pārliecināta, ka šajās 100 dienās ir izdevies piešķirt citu praktisko redzējumu e-pakalpojumu attīstībai.

Izmantojot savu praktisko pieredzi lielo valsts informācijas sistēmu darba organizēšanā un starptautisku projektu vadīšanā, O. Magone plāno sākt reģistru lojalitātes programmu. Sekretariāts būs starpnieks, kas nodrošinās informācijas apmaiņu starp agrāk izveidotajiem reģistriem, lai panāktu visu reģistru vienotu attīstību.

Sekretariāta vadītājas amatā Olita Magone darbu sāka 2007. gada 10. janvārī. Pirms tam O. Magone bija Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta direktore. Viņas līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar vairāku valsts informācijas sistēmu izstrādi un ieviešanu, iedzīvotāju reģistra un vēlētāju reģistra darbības nodrošināšanu.

Olita Magone ir piedalījusies un vadījusi lokālus un starptautiskus informācijas tehnoloģiju projektus, tostarp piedalījusies elektronisko pakalpojumu pilotprojektu ieviešanā, kā arī likumdošanas un citu normatīvo aktu izstrādē un virzības nodrošināšanā.

Share via
Copy link