fbpx
Tags:, ,

Net-Safe sāk sociālo kampaņu

Ar šodienu “Net-Safe” frojekta ietvaros tiek sākta sociālās reklāmas par bērnu drošību internetā demonstrācija televīzijā un internetā.

Klipi nav projekta jaunrade, bet ir adaptēti no līdzīga Vācijas projekta. Tie ir visnotaļ interesanti un vērtējami atzinīgi. Tiesa, es ar lielu skepsi izturos pret sauklī izteikto apgalvojumu: “reālajā dzīvē jūs aizsargātu savus bērnus”. Realitāte latvijā norāda uz pretējo – vislielākās briesmas bērniem rada tieši ģimenes locekļi. Un arī ārējus draudus vecāki ne vienmēr spēj saskatīt un novērst. Tomēr par pašu kampaņu un bērnu apdraudētību (internetā un reālajā dzīvē) es šobrīd nerunāšu. Viedoklis man ir, taču to es izteikšu kādu citu dienu.

Ir pieejams arī pētījums „Drošāks internets bērnu un jauniešu vidū”.

Share via
Copy link