6 thoughts on “blogera manifests

  1. xlt says:

    domāšana paliek ārpus kadra. ;)
    kaut gan arī pēc augstākminētā principa tīri labi darbojas daudzi populāri blogi – boingboing un lifehacker, piemēram.

Leave a Reply